Privacybeleid

Wie is Leerling Leert Leren

Leerling Leert Leren, gevestigd aan Voorweg 143 te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is op 1 augustus 2022 bijgewerkt.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Uw privacy

Voor het uitvoeren van onze diensten verwerken wij privacygevoelige gegevens (aangeduid als gegevens). Wij vinden een zorgvuldige omgang met deze gegevens belangrijk. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen, hoe wij deze gegevens verwerken en ook weer vernietigen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Leerling Leert Leren. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Eventuele aanpassingen aan de website of onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. De laatste versie van onze privacyverklaring vindt u op onze website of is bij ons op te vragen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent dat wij:

  • Duidelijk vermelden welke gegevens wij verwerken. Dat doen wij door middel van deze privacyverklaring.
  • Onze verzameling van gegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten.
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
  • Passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
  • Uw recht respecteren om uw gegevens op aanvraag ter inzage aan u te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verzamelde gegevens bij de start van onze diensten

Wij hebben gegevens nodig om onze diensten uit te voeren. Het betreft hier gegevens van u als ouder/verzorger (de wederpartij als iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Leerling Leert Leren aangaat) en de gegevens van de leerling die voor onze diensten wordt aangemeld. Wij verwerken dus gegevens van personen jonger dan 16 jaar (bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens).

Bij het inschrijven van een leerling voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens schriftelijk te verstrekken.

Daarnaast vragen wij tijdens het intakegesprek om inzage in het les- en activiteitenrooster van de leerling, de recente leerprestaties van de leerling en zijn persoonlijke leersituatie. Hiervan maken wij tijdens het gesprek aantekeningen voor zover dit relevant is voor de uitvoeren van onze diensten.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als men ervan overtuigd bent is wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leerlingleertleren.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Tijdens het uitvoeren van onze diensten

Tijdens het uitvoeren van onze diensten ontstaan nieuwe gegevens. Het betreft hier de verslagen van de door de leerling gevolgde leerbegeleiding. Daarnaast ontstaan nieuwe gegevens door e-mailcommunicatie over de leerling en zijn prestaties.

Opslag van gegevens

Alle gegevens zijn logisch en fysiek beveiligd en zijn toegankelijk voor onze medewerkers. In de praktijk betekent dit dat wij uw gegevens op de volgende wijze opslaan:

Het door u ingevulde inschrijfformulier evenals de tijdens het intakegesprek gemaakte notities wordt in een fysiek beveiligde omgeving bewaard. Na inschrijving ontvangt u een digitale kopie van het inschrijfformulier. Uw gegevens worden elektronisch opgeslagen op een digitaal device die ook in de fysiek beveiligde omgeving wordt bewaard. Deze digitaal device verlaat onze bedrijfsruimte niet.

Ieder leerling krijgt bij inschrijving een volgnummer. Het telefoonnummer van de leerling en de wederpartij wordt in de telefoon van de begeleider opgeslagen, tot aan de laatste bijeenkomst van de begeleiding. Daarna worden de gegevens uit de telefoon verwijderd. Deze telefoon is bedoeld voor communicatie tussen begeleider/docenten, leerling en de wederpartij. Daarnaast kunnen begeleider/docenten indien dit voor het lesgeven noodzakelijk is het telefoonnummer van de leerling en de wederpartij in hun telefoon opslaan (in combinatie met volgnummer) mits het telefoonboek van deze telefoon bij verlies of diefstal op afstand is te wissen. De docenten kunnen verslagen van lessen en/of huiswerkbegeleiding op de logisch beveiligde omgeving van hun laptop op opslaan.

Communicatie tijdens het leveren van onze diensten

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, bewaren wij deze berichten gedurende het schooljaar waarin u de berichten verzendt. Wij vragen u berichten waarin gegevens over de leerprestaties of gedrag van de leerling worden vermeld via e-mail of via ons telefoonnummer naar ons toe te sturen. Hierdoor kunnen wij deze informatie in de fysiek beveiligde omgeving opslaan. Ook wij zullen langs deze weg om informatie vragen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Bewaartermijnen van de gegevens

Tijdens een schooljaar ontstaan nieuwe gegevens (verslagen van begeleiding en leerprestaties). De verslagen van de begeleiding worden tijdens het schooljaar door de wederpartij ontvangen (en dus worden bewaard). Twee weken na de start van het nieuwe schooljaar vernietigen wij alle gegevens die tijdens afgelopen schooljaar zijn ontstaan. Dit betreft de aantekeningen van het intakegesprek, e-mailcommunicatie over de leerprestaties van de leerling en de verslagen van de geleverde diensten. Dit geldt ook voor leerlingen die het volgende schooljaar opnieuw van onze diensten gebruik zullen staan.

De bij de inschrijving schriftelijke verstrekte gegevens van leerlingen die naar verwachting het volgende schooljaar opnieuw van onze diensten gebruik zullen maken, worden bewaard.

Bij het uitschrijven van de leerling tijdens het schooljaar, worden twee weken na de start van het volgende schooljaar alle verstrekte gegevens van de leerling vernietigd indien alle facturen zijn voldaan. Alleen gegevens van de wederpartij, in combinatie met de naam van de leerling, worden bewaard voor het toesturen van e-mails en/of nieuwsbrieven.

Leerling Leert Leren houdt zich aan de wettelijke termijnen voor het bewaren van onze administratie (o.a. rekeningen) voor de belastingaangifte.

Derde partijen

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden (school/mentor) zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Echter, indien op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Leerling Leert Leren gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden, te verstrekken en Leerling Leert Leren zich ter zake, niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zullen wij gegevens moeten verstrekken. Voor het uitvoeren van onze diensten en het daarbij behorende administratieve proces maken wij gebruik van diensten van derden. Het betreft hier de volgende derden:

  • Websiteprovider Yourhosting voor onze website.
  • Communicatiemiddelen zoals mailprogramma’s en Whatsapp.

Aanpassen van uw persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen.

Bijgewerkt op: 1 augustus 2022