Leerling Leert Leren is in het bezit van de juiste licenties, bevoegdheden en staat geregistreerd bij CRKBO.

titelFaalangst
inhoud– inzicht krijgen wat faalangst is – leren hoe je faalangst de baas wordt – spannende momenten leren herkennen – leren omdenken – de energie juist inzetten – werken aan je zelfvertrouwen
lengte270 minuten
4 bijeenkomsten van 60 minuten verdeeld over 4 weken
1 bijeenkomst van 30 minuten 1 week na de laatste bijeenkomst.
doelstellingDe leerling kan; ontspanningstechnieken toepassen. omdenken en raakt niet in paniek. G-denken toepassen.met geringe spanning naar een spannend moment toe gaan.
doelgroepVoor ieder niveau. Iedereen die spanning voelt bij toetsen, presentaties of in sociale omgang. Waardoor de prestaties onder niveau dreigen te komen.
aanvangsniveau – n.v.t
studie
belasting
270 minuten begeleiding van Leerling Leert Leren
160 minuten zelfstandig oefenen met de methode van Leerling Leert Leren
titelLeer leren / Coaching
inhoud– plannen en eigen succes ervaren
– het huiswerk efficiënter leren en maken
– hulp bij actief leren m.a.w. leer leren
– indien nodig krijgt de leerling handvatten om faalangst te reduceren
– er is tijd voor een luisterend oor (counseling)
lengte240 minuten
1 bijeenkomst van 90 minuten 2 bijeenkomsten van 60 minuten verdeeld over drie weken 1 online bijeenkomst van 30 minuten 1 week na de laatste bijeenkomst.
doelstellingDe leerling kan na de begeleiding Leer leren; zelfstandig plannen om huiswerk te maken en te leren.gericht leren voor alle vakken die op school gegeven worden.gemotiveerd zelfstandig aan het werk te gaan voor school.
doelgroepLeerlingen uit het VMBO-BB/KB – MAVO – HAVO – VWO – Gymnasium – MBO – HBO die; moeite hebben met plannen.moeite hebben de juiste manier van leren te vinden. zich zelf niet kunnen motiveren om voor school aan het werk te gaan.
aanvangsniveau – n.v.t.
studie
belasting
210 minuten begeleiding van Leerling Leert Leren
160 minuten zelfstandig oefenen met de methode van Leerling Leert Leren
titelWorkshop voor ouders / Leer overhoren
inhoud– hoe werkt het puberbrein – executieve functies – overhoormethodes – huiswerkplanner – helpen actief leren – succes ervaren – motivatie, hoe zet ik die aan?
lengte150 minuten
1 bijeenkomst van 150 minuten
doelstellingDe ouder kan zijn kind; helpen met (actief) leren.op de juiste manier overhoren (per vak anders) De juiste vragen stellen om goed in gesprek te gaan.helpen met plannen.motiveren om te beginnen met het huiswerk.
doelgroepOuders van leerlingen die naar het voortgezet onderwijs of naar het MBO gaan.
aanvangsniveau – n.v.t.
studie
belasting
150 minuten begeleiding van Leerling Leert Leren
Zelf te bepalen tijd in het overhoren en begeleiden van zijn kind.
titelBrugklas
inhoud– uitleg over de aan te schaffen materialen (noodzakelijke en niet noodzakelijk) – leren hoe een agenda gebruikt wordt – leren organiseren van een vast lokaal naar een uur rooster – handvatten in leren plannen en huiswerk maken – hulp bij actief leren m.a.w. leer leren
lengte210 minuten
3 bijeenkomsten van 60 minuten verdeeld over drie weken
1 online bijeenkomst van 30 minuten 1 week na de laatste bijeenkomst.
doelstellingDe scholier van groep 8 leert; (huiswerk)plannen voor een beter leer rendement.om te gaan met een agenda.hoe leren ook kan.wat hij/zij met die zware schooltas moet.een lesrooster lezen.een paar handige sociale vaardigheden toe te passen.wat de rol van een mentor is.om te gaan met de media(wijsheid).
doelgroepScholieren van groep 8 die de tijd willen nemen om te wennen aan een overstap of de brugklasser zelf.
aanvangsniveau– Groep 8
studie
belasting
210 minuten begeleiding van Leerling Leert Leren
60 minuten zelfstandig oefenen met de methode van Leerling Leert Leren
titelLEREN LEREN Methode VO
inhoudEen korte training van enkele uren; – sneller, effectiever en efficiënter leren leren. – je eigen talenten gebruiken bij het leren. – hoe het brein werkt bij het leren. – het maken van een goede planning. – werken met de conceptmap (gestructureerde mindmap). – grip krijgen op taal en teksten met behulp van de kleurmethode. – lesstof direct naar het langetermijngeheugen sturen. – snel en effectief een werkstuk, boekverslag, spreekbeurt maken. – leer unieke geheugentechnieken. – meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld. – leren vertrouwen op wat je al wél kunt. – leren weer leuk maken.
– het handvat bij zwakke verbale capaciteiten (dyslexie, AD/HD, ASS, HB, MLK).
lengte300 minuten
1 bijeenkomst van 270 minuten
1 online bijeenkomst van 30 minuten 1 week na de laatste bijeenkomst.
doelstellingDe leerling krijgt inzicht in;  – sluit aan bij het visuele leersysteem.
– wordt bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het leren. – krijgt inzicht in de werking van de hersenen, eigen leerstijl en manier van
   communiceren.
– leert leer-, geheugen- en werktechnieken aan voor optimaal resultaat.
– verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode.
– leert de technieken aan van de conceptmap (gestructureerde Mindmap).
– leert informatie via een snellere breinroute naar het langetermijngeheugen te
   brengen.
– krijgt handvatten in het opzetten van werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt,
   projecten, speeches
– geeft direct resultaat bij toetsen, plannen en motivatie
– pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen
– geeft inzicht in de persoonlijke kwaliteiten, talenten en valkuilen
doelgroepLeerlingen uit het VMBO-BB/KB – MAVO – HAVO – VWO – Gymnasium – MBO die vast lopen met leren en geen motivatie kunnen opbrengen en beter willen leren leren.
aanvangsniveau– n.v.t.
studie
belasting
300 minuten begeleiding van Leerling Leert Leren
Zelf te bepalen tijd om alles eigen te maken.
titelLeer Plannen
inhoudLeer plannen biedt inzicht en overzicht in het werk dat voor school gemaakt moet worden. ervaren dat digitale middelen niet nodig zijnweekplanning makentoets planningen makenjuiste balans vinden in het maken van leerwerk en maakwerkleren hoe te ontspannen en op welke momenten
lengte150 minuten
2 bijeenkomsten van 60 minuten
1 online bijeenkomst van 30 minuten 1 week na de laatste bijeenkomst.
doelstellingRust krijgen en leren ontspannen zodat de stof van het korter termijngeheugen naar het langetermijngeheugen komt.
doelgroepLeerlingen uit het voorgezet onderwijs en MBO en ouders met kinderen uit het voorgezet onderwijs die hulp nodig hebben om hun kind beter te begrijpen en kunnen helpen.
aanvangsniveau– n.v.t.
studie
belasting
150 minuten begeleiding van Leerling Leert Leren
Zelf te bepalen tijd om alles eigen te maken.
titelCoaching
inhoudCoaching in een laagdrempelige vorm voor zowel ouders als leerlingen. Wij geven raad bij: – het oplossen van problemen – het vinden van antwoorden op vragen – het benutten van ongebruikte mogelijkheden. 
lengte210 minuten
3 bijeenkomsten van 60 minuten verdeeld over drie weken
1 online bijeenkomst van 30 minuten 1 week na de laatste bijeenkomst.
doelstellingRuimte in het hoofd krijgen om in rust te kunnen leren voor school. Raad bij: relatieproblemen binnen het gezin/familie, uit balans zijn door stress (school of thuis), zelf niet de kracht hebben om uit een sleur te komen, onrustig of (licht) depressief voelen, een ingrijpende verandering in de leefsituatie of school levensvragen hebben, pestgedrag dat voor een blokkade zorgt waardoor de gewenste resultaten niet behaald worden. 
doelgroepLeerlingen uit het voorgezet onderwijs, MBO/HBO en ouders met kinderen uit het voorgezet onderwijs die hulp nodig hebben om hun kind beter te begrijpen en kunnen helpen.
aanvangsniveau– n.v.t.
studie
belasting
n.v.t.
Bereikbaarheid


Voorweg 143
2716 NH Zoetermeer

T: 06 41 96 41 14
info@leerlingleertleren.nl

Leerling Leert Leren

algemene voorwaarden
privacy verklaring
Kamer van Koophandel te Den Haag
onder nr. 82306885