coaching – counseling

Coaching

Wij bieden counseling – coaching aan in een laagdrempelige vorm voor zowel ouders/verzorgers als jeugd. Counseling betekent letterlijk: raad geven. Als Leer Leren Coach zoeken wij naar oplossingen gericht op leren en helpen mee in de eigen denkprocessen.

Motivatie

Wat zorgt er voor dat de motivatie niet op gang komt? In gesprekken met uw kind komen wij erachter waarom de motivatie niet op gang komt en gaan oplossingsgericht te werk om stappen vooruit te maken in de hulpvraag. Dat houdt in, dat er gekeken wordt naar het complete plaatje van uw kind, zowel naar de psychische, fysieke, sociale als de emotionele kant.

Het doel

Wij tonen interesse in uw kind en luisteren met volle aandacht wat gezegd wordt. Een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening.

Coaching bij: 
–      het oplossen van problemen
–      het vinden van antwoorden op vragen
–      het benutten van ongebruikte mogelijkheden. 

Mogelijke problemen 

Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld:
–      relatieproblemen binnen het gezin/familie,
–      uit balans zijn door stress (school of thuis),
–      zelf niet de kracht hebben om uit een sleur te komen,
–      onrustig of (licht) depressief voelen,
–      een ingrijpende verandering in de leefsituatie of school,
–      levensvragen hebben,
–      pestgedrag dat voor een blokkade zorgt waardoor de gewenste resultaten niet behaald worden. 

Door onze ruime ervaring binnen het onderwijs voelen wij goed aan in welke sfeer we counseling – coaching kunnen inzetten. 
Onze kracht ligt bij oplossingsgericht coachen. Laten inzien dat eigen ideeën goed kunnen zijn. Wellicht dat er hulp nodig is in de manier hoe we deze ideeën vorm moeten krijgen. Deze begeleiding is geschikt voor jeugd en volwassenen.

Luisteren

De Leren Leren Coach luistert goed in combinatie met het begeleiden van huiswerk, faalangst reductie training, is empatisch en stelt de juiste vragen. Door het stellen van vragen wordt uw kind als hulpvrager gestimuleerd om zelf een oplossing te bedenken. Hierdoor wordt de intrinsieke motivatie aangestuurd. De coaching is gericht op resultaat.

Hulp bieden

Als ouder kan het lastig zijn om te achterhalen wat het maken van huiswerk zo lastig maakt. Zijn het de opdrachten? Is het de hoeveelheid? Is er thuis te veel afleiding? Speelt faalangst een rol? Wordt uw kind gepest? Ligt er een hoge druk om te presteren? Is uw kind een perfectionist of een beelddenker? Is er recent iemand overleden?

In het kort

Wat: 3 fysieke trainingen van ieder 60 minuten
Wanneer: in overleg, ook na 17.00 uur mogelijk
Waar: in onze praktijk

Na het afnemen van dit pakket is het ook mogelijk om losse vervolgafspraken te maken.
Voor tarieven kijk hier.

Bereikbaarheid


Voorweg 143
2716 NH Zoetermeer

T: 06 41 96 41 14
info@leerlingleertleren.nl

Leerling Leert Leren

algemene voorwaarden
privacy verklaring
Kamer van Koophandel te Den Haag
onder nr. 82306885