coaching – counseling

Coaching

Coaching in een laagdrempelige vorm voor docenten, leerlingen en ouders. Counseling betekent letterlijk: raad geven. Als coach zoeken wij naar oplossingen gericht op leren en helpen mee in de eigen denkprocessen voor betere resultaten in de klas, thuis en in sociale omgang.

Motivatie

Wat zorgt er voor dat de motivatie niet op gang komt? In de gesprekken komen we gezamenlijk erachter wat de blokkades zijn en oplossingsgericht nemen we stappen om vooruit te komen in de hulpvraag. Dat houdt in, dat er gekeken wordt naar het complete plaatje, zowel naar de psychische, fysieke, sociale als de emotionele kant. Immers draait het om prikkels, aandacht, sociaal gedrag, veiligheid, voeding en emotie.

Het doel

Coaching bij: 
–      het benutten van ongebruikte mogelijkheden.
–      het vinden van antwoorden op vragen.
–      het helpen oplossen van problemen of doorverwijzing naar een juiste instantie. 

Mogelijke problemen 

Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld:
–      relatieproblemen binnen de klas, met een leerling of in het gezin/familie,
–      uit balans zijn door stress (school of thuis),
–      zelf niet de kracht hebben om uit een sleur te komen,
–      onrustig of (licht) depressief voelen,
–      een ingrijpende verandering in de leefsituatie of school,
–      levensvragen hebben,
–      pestgedrag dat voor een blokkade zorgt waardoor de gewenste resultaten niet behaald worden. 

Door ruime ervaring binnen het onderwijs voelt de coach goed aan in welke sfeer we coaching ingezetten kan worden. 
De kracht ligt bij oplossingsgericht coachen. Laten inzien dat eigen ideeën goed kunnen zijn. Wellicht dat er hulp nodig is in de manier hoe deze ideeën vorm moeten krijgen. Deze begeleiding is geschikt voor jeugd en volwassenen.

Luisteren

Goed luisteren is een randvoorwaarde voor een juiste coaching, empatisch zijn en het stellen van de juiste vragen. Door de juiste vragen wordt de hulpvrager gestimuleerd om zelf een oplossing te bedenken. Hierdoor wordt de intrinsieke motivatie aangestuurd. De coaching is gericht op resultaat met eigen zinzichten.

Hulp bieden

Als ouder kan het lastig zijn om te achterhalen wat het maken van huiswerk zo lastig maakt. Zijn het de opdrachten? Is het de hoeveelheid? Is er thuis te veel afleiding? Speelt faalangst een rol? Wordt uw kind gepest? Ligt er een hoge druk om te presteren? Is uw kind een perfectionist of een beelddenker? Is er recent iemand overleden?

In het kort

Wat: 3 fysieke trainingen van ieder 60 minuten
Wanneer: in overleg, ook na 17.00 uur mogelijk
Waar: in onze praktijk

Na het afnemen van deze module is het ook mogelijk om losse vervolgafspraken te maken.

Kennismaken

Waarmee mag ik je helpen?


  Deze website is beschermd met reCAPTCHA, zie hiervoor de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google.

  Bereikbaarheid


  Voorweg 143
  2716 NH Zoetermeer

  T: 06 41 96 41 14
  info@leerlingleertleren.nl

  Leerling Leert Leren

  algemene voorwaarden
  privacy verklaring
  Kamer van Koophandel te Den Haag
  onder nr. 82306885